PZTS zabezpečovací systémy, alarmy

Zabezpečovací systém vás spolehlivě ochrání před nevítanou návštěvou. Když už někdo pronikne kam nemá, okamžitě se o tom dozvíte vy i výjezdová jednotka
Jan HANOUSEK: Pracovník střediska kamery, alarmy
Domluvme si schůzku

Poplachový zabezpečovací tísňový systém (PZTS), dřive označovaný jako elektronický zabezpečovací systém (EZS) zabezpečí vaše prostory před vniknutím nepovolaných osob. Díky provázanosti PZTS s pultem centrální ochrany získáte nad svými prostory neustálý dohled. V případě narušení bezpečnosti je kontakotvána bezpečnostní jednotka nebo policie. Systém zdokumentuje celou událost, takže budete mít potřebné informace pro jednání s pojišťovnou.

Nalezneme mezery v zabezpečení

Zkontrolujeme stav vašeho současného zabezpečení a nalezneme kritická místa. Pro každé místo navrhneme nejlepší způsob ochrany a vše s vámi zkonzultujeme. U velkých objektů vytváříme podrobný projekt s rozpočtem, takže budete dopředu vědět, jak budete zabezpečeni a kolik vás to bude stát.

Ochrana před vniknutím, požárem i zaplavením

Zda došlo k narušení bezpečnosti pozná PZTS podle čidel. Instalujeme kvalitní čidla, která minimalizují možnost falešného poplachu. Váš zabezpečovací systém mohou tvořit:

  • Magnetické kontakty do dveří a oken
  • Infračervené a mikrovlné detektory pohybu
  • Detektory kouře a teploty pro detekci požáru
  • Detektor unikajícího plynu (metan, CO, propan-butan atd.)
  • Detektor zaplavení
  • Detektor rozbití skla reagující na změny tlaku a tříštivý zvuk
  • Infrazávory a laserové detektory pro venkovní zabezpečení
  • Panic tlačítko, které přivolá policii

Určete si, jak má systém reagovat

Všechna čidla jsou propojena s ústřednou, kterou vám nastavíme podle vašich potřeb. Jednotlivým čidlům lze přiřadit různou reakci. Mohou spustit hlasitý poplach a vyplašit narušitele nebo varovat zaměstnance před nebezpečím. Případně mohou tiše informovat o události jen vybrané zaměstnance. Detektory pohybu tak například mohou nejprve informovat lidskou obsluhu a až při opakované detekci spustit poplach.

Systém funguje po kabelu i bezdrátově

Propojení mezi čidly a ústřednou lze realizovat po kabelových rozvodech i bezdrátově. U bezdrátového propojení se obejdete bez instalace kabeláže. Čidla jsou však napájená bateriemi, které je nutné vyměňovat a navíc hrozí rušení jejich vysílání. Pro vyšší úroveň zabezpečení proto doporučujeme prvky systému propojovat kabelem.

Ochrana a dohled 24 hodin denně

PZTS je napojeno na pult centrální ochrany (PCO) dohledového a poplachového centra. Operátoři jsou v případě narušení objektu okamžitě upozorněni a dle smluvní dohody vysílají vlastní zásahovou jednotku, nebo kontaktují vás a policii. PZTS lze rozšířit i o kouřová čidla a kamery. Operátoři tak můžou lépe vyhodnocovat míru hrozby a chránit vás také proti požáru.

Systém je plně autonomní

PZTS je uzavřený systém nezávislý na firemní datové nebo elektrické síti. Ústředna sama napájí všechny prvky a je vybavena záložní baterií. Systém vás ochrání, i pokud dojde k záměrnému vyřazení vaší elektrické sítě.

Ústředny PZTS ovládájí i automatické systémy budov

Ústředny PZTS lze využít i pro ovládání takzvaných inteligentních domů. Pomocí ústředny si například nastavíte automatické ovládání žaluzií, osvětlení, topení nebo zavlažování.

Chraňte své prostory pomocí poplachového zabezpečovacího tísňového systému s nepřetržitým monitoringem. Ozvěte se nám a na nezávazné schůzce vám poradíme, jak co nejlépe ochránit vaše objekty. Kvaliní zabezpečení vám navíc sníží náklady na pojištění.

Domluvme si schůzku Napište nám