ICT návrh, instalace a provoz

Kompletně vám vyřešíme návrh, instalaci, implementaci a následný provoz a servis vaší firemní informační a komunikační infrastruktury
Jiří MAŠEK: Vedoucí IT pracovníků
Domluvme si schůzku

Informační komunikační technologie (ICT) mají na starost veškerou firemní logistiku, komunikaci a zálohování dat. Dobře fungující firma se bez kvalitně vybudovaného ICT neobejde.

Co je to ICT a co vaší firmě umožní

ICT je tvořeno počítačovou sítí, která propojuje firemní počítače, server a další zařízení. Do ICT spadá i veškerý software, zejména podnikový informační systém, který řídí chod celé firmy.

Sdílení souborů

Soubory se ukládají na sdílená úložiště. Každý, kdo je připojený k firemní síti a má potřebná oprávnění se k těmto souborům snadno dostane ze svého počítače. Z veřejného internetu se k nim ovšem nikdo nedostane.

Vzdálený přístup

Vzdálený přístup vám umožňí pracovat na firemních zařízeních i mimo firmu. Vaši zaměstnanci tak mohou pracovat se sdílenými soubory a využívat podnikový software i z domova nebo na cestách.

Sdílení tiskáren a dalších zařízení

Provoz velkých sdílených tiskáren je ekonomicky výhodnější než provozování velkého počtu malých tiskáren. Navíc můžete provoz na tiskárně sledovat, takže máte přehled o tom, jestli se s tiskovým materiálem neplýtvá.

Ochrana dat

Na firemním serveru máte kontrolu a dohled nad tím, kdo přistupuje k citlivým datům. Vaši zaměstnanci pracují s daty pouze na serveru, nemusíte se tedy obávat jejich vynesení ven. Server monitoruje veškeré operace se soubory a databázemi. V případě jakýchkoliv problémů snadno dohledáte, kdo, kdy a jak s daty pracoval.

Server provádí automatické zálohování dat na externí úložiště v rámci vaší sítě, případně jsou data zálohována také do cloudu, což opět zvyšuje jejich bezpečnost.

Telefonní ústředna

V rámci ICT vám postavíme vlastní telefonní ústřednu, která vám zlevní volání nejen vnitrofiremní, ale i mimo vaši síť. Navíc na ni můžete nastavit mnoho pokročilých funkcionalit a automatizovat tak provoz telefonních linek nebo třeba rozesílání SMS.

Návrh ICT na míru

Informační a komunikační technologie se navrhují s ohledem na jejich reálné využití ve vaší firmě. Přesná znalost jednotlivých oddělení a zaměstnanců nám umožní určit jaký hardware a software budete potřebovat. Obdobným způsobem postupujeme i pokud potřebujete zlepšit fungování vašeho stávajícího ICT. Předem znáte náklady spojené s výstavbou, protože součástí projektu je také přesný rozpočet.

Instalace na klíč

Po schválení projektu se pustíme do realizace. Naši odborní pracovníci vybudují celou síť včetně kabelových svodů a průchodů a osadí na své místo jednotlivé komponenty. Zajistíme nákup a zprovoznění veškerého potřebného hardwaru ať už se jedná o počítače, servery, datové rozvaděče nebo další zařízení. Nainstalujeme a nastavíme vám veškerý software a sladíme ICT tak, aby vše skvěle fungovalo.

Servis a dohled 24/7

Zajistíme vám správu a servis veškerého ICT, včetně aktualizací softwaru a podpory vašich IT pracovníkům. V závislosti na servisní smlouvě provádíme veškeré servisní zásahy ve vámi stanovených termínech. Naše dohledové centrum je vám k dispozici 24 hodin denně 7 dní v týdnu.

Zjistěte jak pomocí ICT zefektivnit fungování váší firmy. Na nezávazné schůzce spolu probereme vaše potřeby a navrhneme řešení, které bude ideálně vyhovovat vašemu podnikání.

Domluvme si schůzku Napište nám