Elektronická požární signalizace

Jediná jiskra od elektro zařízení nebo odhozený nedopalek může způsobit nedozírné škody. Elektronický požární systém vás ochrání a ještě vám sníží pojistné
Vratislav BAMBAS: Vedoucí střediska kamery, alarmy
Domluvme si schůzku

Elektronická požární signalizace (EPS) zvyšuje požádní bezpečnost staveb. Má za úkol detekovat vznikající požár a upozornit na něj akustickou signalizací. Povinnost instalovat signalizaci je stanovena v Požárně bezpečnostním řešení stavby, které je součástí dokumentace nutné pro udělení stavebního povolení většiny staveb.

Moderní EPS detekuje požár spolehlivě

Poplach EPS může být spuštěn člověkem nebo automaticky. Pro detekci člověkem vám po budově rozmístíme tlačítkové hlásiče, kterými kdokoliv v případě požáru okamžitě spustí poplach. Automatický poplach se spouští na základě signálu některého z těchto detektorů:

 • Kouřový hlásič: detekuje pevné a kapalné částice ve vzduchu (aerosol)
 • Teplotní hlásič: detekuje nárůst teploty a využívá se místo kouřového detektoru v prostorách pro kuřáky, nebo s vodní mlhou
 • Kombinovaný hlásič: kombinuje detekci kouře a teploty, popřípadě další fyzikální ukazatele požáru, aby eliminovaly falešné poplachy
 • Inteligentní hlásič: vyhodnocuje časové změny ve fyzikálních vlastnostech prostoru, kde je instalován
 • Lineární laserové hlásiče: v halách a špatně dostupných prostorech porovnávají hodnoty paprsku při průchodu prostředím mezi vysílačem a přijímačem
 • Teplotní kabel: umisťuje se do špatně dostupných a členitých prostorů jako jsou garáže, podhledy a dvojité podlahy
 • Plamenný hlásič: detekuje vyzařování plamene v určité části světelného spektra
 • Nasávací systém s vyhodnocovací jednotkou: přes potrubí nasává vzduch z prostoru, kde se detekuje kouř
 • Kamerová detekce: detekuje fyzikální vlastnosti doprovázející plamen

Od detekce k akci

EPS se doplňuje dalšími systémy, které po spuštění poplachu napomáhají účinné evakuaci a uhašení požáru. Mezi ně patří:

 • Sprinklerová zařízení a plynová zařízení, která hasí požár
 • Nouzová zvuková signalizace a evakuační rozhlas
 • Požární odvětrání
 • Ovládání dveří a výtahů

EPS vám propojíme přímo s hasiči

Všechny prvky systému jsou monitorované ústřednou EPS. Ústředna musí mít zajištěný nepřetržitý dohled obsluhy, která v případě poplachu volá hasiče. Pokud si nechcete zajišťovat vlastní dohled, napojíme vám EPS na centrální dohledový pult hasičského záchranného sboru. 

Předejděte velkým škodám, které požár napáchá. Poraďte se s naším odborníkem. Společně najdeme ideální způsob jak správně ochránit vaše prostory před požárem. Na základě nezávazné schůzky vám připravíme rámcový návrh rozpočtu.

Domluvme si schůzku Napište nám